Dil konuşma uzmanımız okulumuzdaki tüm eğitimcilere hizmetiçi eğitim vermekte ve öğrencilerimizin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

 

Öğrencilerimizin dersleri esnasında gözlem yapmakta, eğitimcilerimizin becerilerini geliştirmekte ve gerekli durumlarda kendisi eğitimciye model olmaktadır.

To Top