Ali SAPMAZ
Koordinatör (STK ilişkileri)
Deniz KAYACAN
Yönetici Asistanı

Ecem ÖZGÖREN
Proje Birimi
Deniz ÖZDEMİR
Hukuk Danışmanı
Esin UYAR
Proje Birimi
İrem UYAR
Muhasebe
Hakan CİRİT
Teknik Birim
Alaaddin YANAR
Servis Sorumlusu
Halil GALGI
Güvenlik

Genel Hizmetler

Ebru SERTOĞLU
Ümmühan TAŞTAN
Seçil ÖZKAN
To Top