ANOV uluslararası akademik birlik ASAI üyesi oldu!

Bilimsel geçerliliğe sahip etkili müdahale sistemleri üzerine gerçekleştirdikleri çalışmaları nedeniyle uluslararası alanda tanınmış bilim insanları tarafından kurulan ASAI, etkili eğitim sistemleri geliştirme konularında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan ötürü ANOV’u birliğine kabul etti. ANOV bunda böyle ASAI mükemmeliyet standartlarına uygun şekilde eğitim verecek..

(ANOV Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Binyamin Birkan, ASAI kurucuları Dr. Lynn E. MacClannahan ve Dr. Patricia J. Krant’la beraber)

ASAI, (Alliance for Scientific Autism Intervention/Otizmde Bilimsel Müdahale Birliği), bilimsel geçerliliğe sahip etkili müdahale sistemleri üzerine saha deneyimi olan bilim insanlarınca, bu konuda kendini geliştirmek isteyen kurumlara destek olmak amacıyla 2017 yılında Amerika’da kurulmuştur. ASAI kurucuları 20 yılı aşkın süre birbirleriyle yakinen çalışarak bu sistemleri geliştirmişler ve otizmde daha etkili müdahale stratejilerini ve yönetim sistemlerinin özelliklerini tanımlamışlardır. Bu sistemlerin etkililiği, otizmli çocuklara, ergenlere ve yetişkinlere hizmet sunan hem ulusal hem de uluslararası birçok kurum tarafından da kanıtlanmıştır.

Otizmli bireyler için mükemmel ve etkili bilimsel müdahale hizmetlerinin korunmasını, geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamayı amaç edinen ASAI’nın misyonu şu şekildedir:

  • Mükemmeliyet standartlarının geliştirilmesi ve bu standartları uygulayan kurumların değerlendirilebileceği bir mekanizmanın kurulması
  • Otizmli bireyler için daha etkili bilimsel müdahale hizmetlerinin geliştirilmesi için kurum genelinde uygulanan etkili müdahale stratejilerinin ve sistemlerinin tartışılabileceği bir forum oluşturulması
  • ASAI’nın koordinatörlüğünde bilimsel araştırmalar yürüterek, sunarak ve yayınlayarak bilimsel topluluğa daha geniş çapta katılımın sağlanması
  • Otizmli bireylerin etkin eğitimi ile ilgili yasal veya siyasi konularda kaynak oluşturacak şekilde ortak bir ses oluşturulması

ASAI, uygulamalı davranış analizi bilim alanında çalışan bilim insanları ve otizm alanında saygın uzman kişilerden oluşan bir Mütevelli Heyetine sahiptir.
ASAI’nin kurucu üyeleri:

Patricia J. Krantz, Ph.D.             Dawn B. Townsend, Ph.D., BCBA-D
Lynn E. McClannahan, Ph.D.    Kevin J. Brothers, Ph.D., BCBA-D

ASAI ayrıca davranış analizi alanında profesyonellerle de işbirliği yapar ve birkaç profesyonel, Danışma Kurulunda görev yapar. ASAI aşağıdaki profesyonellerin bu rolü üstlenmesinden onur duyar:

Barbara Etzel, Ph.D.                          Claire L. Poulson, Ph.D.

ASIA üyeliği, ASAI tarafından kurulan mükemmellik standartlarını karşılayan otizmli çocuklara, ergenlere ve yetişkinlere hizmet sunan otizm müdahale programları sunan kurumlara açıktır. Tüm kurumlar davranış analizi bilimi temelinde çalışma yürütmeli, uygulama yapmalı, personel eğitimi vermeli, eğitim süreçleri ve çıktıları hakkında veri toplamalı, araştırma faaliyetlerinde bulunmalı ve eğer kurumun bir Mütevelli Heyeti varsa politika geliştirme modelinden hareket etmelidir (Carver ve Carver, 1996). Üyeler yıllık toplantılarda diğer üyelere ve Mütevelli Heyetine bilgi vermeli ve sunum yapmalıdır.
ASAI’nin Kurucu Üyeleri:

Institute for Educational Achievement (IEA) – New Jersey, ABD
Istytut Wspomagania Rozwoju Dziecka (IWRD) – Gdansk, Polonya
New York Child Learning Institute (NYCLI) – New York, ABD
Somerset Hills Learning Institute (SHLI) – New Jersey, ABD

ASAI alınması gereken eylemler için zamanında hazırlık yapar. ASAI ile işbirliği yapan güçlü profesyonellerden oluşan bir grup, otizmli çocuk ve yetişkinlerin yararına bilimsel-dayanaklı müdahale stratejilerinin yaygınlaştırılması konularında çalışır. ASAI ayrıca, otizmde eğitim standartlarını geliştirme hedefleri olan ve otizmli insanlara etkili eğitim sağlayan yeni üyeleri birliğe dahil eder.

To Top