VİZYONUMUZ: Uluslararası ve ulusal örnek oluşturacak şekilde, Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireylerin ailelerinin otizm ve eğitimi konusunda farkındalık kazanmaları ve bilinçlenmelerini sağlamak için aile eğitim programları planlamak, yürütmek ve psikolojik destek hizmetleri sunmaktır.

MİSYONUMUZ:

 • Ailelerin Otizm Spektrum Bozukluğu hakkında bilimsel bilgiye ulaşmasını sağlamak,
 • Ailelerin yasal hakları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak,
 • Aileleri eğitimin bir parçası olduklarına dair bilinçlendirerek Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireylerin eğitimine etkin olarak katılmasını sağlamak,
 • Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireylerin eğitimlerine aile katılımını sağlamak,
 • Ailelerin eğitime katılımını artırma amacıyla çocuklarıyla etkileşimlerini, aile yapısını, duygusal durumlarını, kaynaklarını ve gereksinimlerini belirlemek ve müdahale programları geliştirmek.

AMAÇLAR:

 • Çocuğu Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı yeni almış ya da eğitime yeni başlayan aileleri;
 • Otizm Spektrum Bozukluğu hakkında,
 • Eğitim sistemi hakkında,
 • Aile ile işbirliğinin önemi hakkında,
 • Ailelerin yaşadıkları psikolojik süreçler hakkında bilgilendirme.
 • Ailelerin sorunlarını tanıma ve çözme potansiyellerinin geliştirilmesi,
 • Sağlıklı bir aile yaşamının sürekliliğinin sağlanması
 • Ailelere çeşitli beceriler kazandırma ve ekonomilerine katkı sağlama
 • Ailelerin eğitim sistemini benimsemesi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi
To Top