VİZYONUMUZ: Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocuk/bireyleri toplumsal yaşama uyum ve günlük yaşamda bağımsızlıklarını geliştirme konusu Türkiye’deki ya da dünyadaki akranlarıyla aynı koşullara ulaştırmaktır.

MİSYONUMUZ:  Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocuk/bireylerin özel eğitim alanında kanıt temelli müdahaleleri ve araştırma temelli yöntemleri kullanarak sosyal yaşama uyum sağlamayı, bağımsızlık, serbest zamanlarını değerlendirmek için hobi edinmeyi, mesleki, öğrendiği becerileri genellemeyi kazandırmaktır. Bu bireylerin ebeveynlerine teorik aile eğitimleri ve uygulamalı eğitimleri kazandırmak için Aile Eğitim ve Destek Birimi ile işbirliği yapmak, Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocuklarla/bireylerle çalışan eğitimcilere kanıt ve araştırma temelli müdahale yöntemlerini, uygulamalı davranış analizinin özelliklerini bilgi ve beceri düzeyinde kazandırmaktır.

AMAÇLAR:

Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocuk/bireylere, aileler ve çalışan eğitimcilere;

  • Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocuk/bireylerin kanıt temelli müdahaleleri kullanarak toplumsal yaşama uyum sağlama becerilerini kazandırmak,
  • Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocuk/bireylerin kanıt temelli müdahaleleri kullanarak sosyal hayatta bağımsızlığını kazandırmak,
  • Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocuk/bireylerin kanıt temelli müdahaleleri kullanarak işlevsel becerileri kazandırmak,
  • Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocuk/bireylerin kanıt temelli müdahaleleri kullanarak kazandığı becerilerin hayatının her alanında kullanılmasını sağlamak,
  • Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocuk/bireylerin kanıt temelli müdahaleleri kullanarak hobi kazanımını ve mesleki becerilerinin gelişimini sağlamak,
  • Ailelerin yaşam boyu öğrenmelerini desteklemek için Aile Eğitim ve Destek Birimi ile işbirliği yaparak aile eğitimleri hazırlamak,
  • Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocuk/bireylerin ailelerinin, çocuklarının bireysel özellikleri göz önünde bulundurarak onlara beceri kazandırmayı öğretmek,
  • Eğitimcilere otizm spektrum bozukluğu gösteren çocuk/bireylerin özel eğitim alanında kanıt ve araştırma temelli müdahaleleri bilgi ve beceri düzeyinde kazandırmak,
  • Eğitimcilerin uygulamalı davranış analizinin özelliklerini kültür olarak edinmiş uygulamacılar olmalarını sağlamak,
To Top