VİZYONUMUZ: Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireyleri değerlendirmek, Otizm Spektrum Bozukluğu ile ilgili çalışmak isteyen personeli değerlendirmek ve göreve almak, kurum içerisinde eğitim veren süpervizörlerin, eğitimcilerin ve ailelerin değerlendirmeleri ile ilgili araçları geliştirip uygulamak yoluyla verilen eğitimin kalitesini en üst seviyelere taşımaktır.

MİSYONUMUZ:  Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı almış bireylerin ilk eğitsel değerlendirmesi, personel istihdam değerlendirmesi, süpervizörlerin değerlendirilmesi, eğitimcilerin değerlendirilmesi, ailelerin kurumu ve verilen eğitimi değerlendirmeleri için gerekli araçların geliştirilmesi, uygulanması, takibi ve arşivlenmesini sağlamak.

AMAÇLAR:

  • İlk eğitsel değerlendirme, süpervizör değerlendirmesi, eğitimcilerin değerlendirmesi, personel istihdam değerlendirmesi, ailelerin kurumu ve eğitimi değerlendirmesi için gerekli araçları altı ayda bir revize etmek.
  • Yapılan ilk eğitsel değerlendirmelerin rapor ve video görüntülerini arşivlemek.
  • İlk eğitsel değerlendirmeden sonra kurumda eğitim almaya başlayan bireylerin her yıl yapılan GOBDÖ-2-TV değerlendirme raporlarını, her bireyin aldığı puanları tablo şeklinde güncelleyip arşivlemek.
  • Süpervizör değerlendirmelerinin yapılmasını sağlamak, sonuçları raporlamak ve arşivlemek.
  • Eğitimci değerlendirmelerinin yapılmasını sağlamak, sonuçları raporlamak ve arşivlemek.
  • Ailelerin kurumu ve verilen eğitimi değerlendirmeleri için gerekli aracı geliştirmek ve 2016 yılı itibariyle uygulamak, sonuçlarını raporlamak ve arşivlemek.
  • 2015-2016 eğitim öğretim yılı içerisinde etkinlik çizelgeleri, sosyal öykü ve video modelle öğretim uygulama güvenirlikleri değerlendirme formlarını geliştirmek.
To Top