VİZYONUMUZ: Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı alan çocukların bireysel gelişimlerini sağlayarak toplumla bütünleşmelerini en üst düzeyde sağlayabilmek adına, normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte aynı ortamda aldıkları kaynaştırma eğitimi gereksinimlerinin dünya standartlarında karşılanmasıdır.

MİSYONUMUZ: Kaynaştırma ortamlarında hizmet alan Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) gösteren çocuklar, bu çocukların aileleri, eğitimcileri, akranları, akran aileleri ve kaynaştırma ortamında hizmet veren personel (sınıf öğretmeni, müdür, müdür yardımcısı, hizmetliler, vb.) için;

 • Kaynaştırma eğitimi ile ilgili yeni bilgilerin aktarılması, eksik bilgilerin tamamlanması,
 • Kaynaştırma eğitimine yönelik olumsuz tutum ve davranışların değiştirilebilmesi,
 • Kaynaştırma eğitiminin dünya standartlarında karşılanabilmesi için destek gereksinimlerin karşılanması,
 • Gölge öğretmenlerin kaynaştırma ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi,
 • Kaynaştırma eğitiminin amacına ulaşabilmesi adına uyumu kolaylaştıracak programların belirlenmesi, takip edilmesi, gerekli durumlarda uyarlamaların yapılması,
 • Kaynaştırma eğitimine dâhil olan herkesin katılabileceği bir işbirliği ortamının yaratılarak bu işbirliği sürecinin devamlılığının sağlanması.

AMAÇLAR:

 • Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerin özel eğitim programından sorumlu olan eğitimcilerinin kaynaştırma ve OSB ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek.
 • Kaynaştırma okullarında bulunan personelin (öğretmen, müdür, müdür yardımcısı, yardımcı personel, vb.) kaynaştırma ve OSB ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek.
 • Normal gelişim gösteren akranların kaynaştırma ve OSB ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek.
 • Normal gelişim gösteren akran velilerinin kaynaştırma ve OSB ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek.
 • Gölge öğretmeni olan öğrenciler için gölge öğretmenlerin kaynaştırma ve OSB ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek.
 • Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrencilerin bireysel kaynaştırma dosyalarının güncelliğini sağlamak.
 • Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrenciler için kaynaştırma ortamında çalışılan becerilerin belirlenmesinde, uygulanmasında, verilerinin alımında ve grafiksel analizinde destek olmak, takibini yapmak.
 • Kaynaştırma eğitimine devam eden öğrenciler için gerekli materyallerin hazırlanmasına destek olmak ve takibini yapmak.
 • Kaynaştırma ortamındaki sınıf öğretmeniyle belirli aralıklarda görüşme yapmak, karar almak ve bu kararların uygulanmasını sağlamak.
To Top