VİZYONUMUZ: Otizm Spektrum Bozukluğu alanında uluslararası ve ulusal düzeyde model alınması hedeflenen Anadolu Otizm Eğitim ve Mücadele Geydirici Vakfı eğitim modelinin bir parçası olarak özel eğitim yöntemleri ile müzik-drama yöntemlerini birleştirerek bu alanda yapılmış olan öğretim sisteminin temellerini atmaktır.

MİSYONUMUZ: Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocukların/bireylerin müzik-drama yoluyla psikomotor, sosyal- duygusal, dil ve bilişsel alanlarının gelişimine katkıda bulunmaktır.

AMAÇLAR:

  • Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocukların / bireylerin müzik aletlerini kullanma becerileriyle ince ve kaba motor alanların gelişimine yardımcı olmak.
  • Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocukların / bireylerin dramada uygulanan ısınma çalışmalarıyla ince ve kaba motor alanların gelişimine yardımcı olmak.
  • Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocukların / bireylerin müzik aletlerini çalma becerileriyle sosyal-duygusal alanların gelişimine yardımcı olmak.
  • Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocuklarda / bireylerde oyun yoluyla sosyal-duygusal alanların gelişimine yardımcı olmak.
  • Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocuklarda / bireylerde şarkı söyleme becerileriyle dil gelişim alanına yardımcı olmak.
  • Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocuklarda / bireylerde canlandırmalarla dil gelişim alanına yardımcı olmak.
  • Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocuklarda / bireylerde nota ve ritim öğretimiyle bilişsel alanların gelişimine yardımcı olmak.
  • Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocuklarda / bireylerde geliştirilmesi istenen becerilerin canlandırmalara konu olmasıyla bilişsel alanların gelişimine yardımcı olmak.
  • Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocuklarda/bireylerde müzik aletlerini çalma becerileri kazandırılarak sosyal uyum, kendine güven duyma gibi olumlu duyguların arttırılması hedeflenirken müzik becerilerinin ortaya çıkması ve sergilenmesi ile ebeveyn – çocuk / birey motivasyonunu yükseltmek
  • Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocuklara/bireylere canlandırma ve doğaçlama becerileri kazandırılarak sosyal uyum, kendine güven duyma gibi olumlu duyguların arttırılması hedeflenirken bu becerilerin ortaya çıkması ve dramatizasyon şeklinde sergilenmesi ile ebeveyn- çocuk/ birey motivasyonunu yükseltmek
To Top