VİZYONU: Otizm Spektrum Bozukluğu alanında uluslar arası ve ulusal düzeyde model alınan özel eğitim hizmet birimi olmak. Ayrıca Türkiye’deki çeşitli kurum ve kuruluşların Anadolu Otizm Eğitim ve Mücadele Geydirici Vakfı eğitim modelini örnek alarak kendi özel eğitim hizmet birimlerinin yapılanmasını sağmaktır.

MİSYONU: 3-12 yaş arasındaki Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylere ve ailelerine Otizm Spektrum Bozukluğu alanındaki güncel ve etkililiği bilimsel araştırmalar ile desteklenmiş öğretim yöntem, strateji, model ve programları temelinde öğretim sunmaktır.

AMAÇLAR:

 • Otizm Spektrum Bozukluğu tanı riski altında olan bebekler (0-18 ay) ve ailelerine araştırma temelli eğitim-öğretim olanakları sunmak, programlar geliştirmek.
 • Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren 0-12 yaş arası  çocuklara yönelik kanıt ve araştırma temelli eğitim-öğretim olanakları sunmak, programlar geliştirmek.
 • Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren 0-12 yaş arası  çocukların Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları’nı zamanında tamamlanmasını, uygulanmasını ve değerlendirilmesini koordine etmek.
 • Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara toplumsal yaşam becerilerini kazandırabilmek amacıyla okul dışı geziler/etkinlikler/faaliyetler düzenlemek.
 • Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara kaynaştırma-bütünleştirme sürecine önkoşul oluşturabilecek davranışları kazandırabilmek amacıyla grup dersleri planlamak.
 • Kaynaştırma Birimi ile işbirliği yaparak Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren okul öncesi ve ilköğretim çağındaki kaynaştırma – bütünleştirme sürecine hazır olan bireylerin sürece dâhil edilmelerini sağlamak.
 • Kaynaştırma Birimi ile işbirliği yaparak kaynaştırma eğitimine devam eden Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukların genel eğitim sınıflarındaki programlarını desteklemek.
 • Mesleki Gelişim Birimi ile işbirliği yaparak ve alt birimleri koordine ederek eğitim hizmeti veren personele, özel eğitim alanında kanıt ve araştırma temelli müdahaleleri bilgi ve beceri düzeyinde kazandırmak için planlama yapmak.
 • Aile Eğitim ve Destek Hizmet Birimi ile işbirliği yaparak çocukları özel eğitim hizmeti alan ailelere gerek duydukları psikolojik, eğitsel ve bilgi (yasal haklar, iletişim, beceri öğretimi vb.) desteğini sunmak.
 • Değerlendirme Birimi ile işbirliği yaparak Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren okul öncesi ve ilköğretim çağındaki bireylerin gerekli durumlarda değerlendirilmesini sağlamak.
 • Değerlendirme Birimi ile işbirliği yaparak süpervizör değerlendirmesi, eğitimcilerin değerlendirmesi, ailelerin kurumu ve eğitimi değerlendirmesini sağlamak.
 • Günlük Yaşam ve Etkinlik Birimi ile işbirliği yaparak 12 yaş altı Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireylere kanıt temelli müdahaleleri kullanarak günlük yaşam becerileri ve hobi kazandırmak.
 • Müzik-Drama Birimi ile işbirliği yaparak Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocukları/bireyleri özel eğitim hizmetinden yararlanırken ilgilerine yönelik olarak Müzik-Drama Birimi’ne yönlendirmek, eğitim programlarını düzenlemesini sağlamak.
 • Egzersiz ve Spor Birimi ile işbirliği yaparak Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren çocukları/bireyleri özel eğitim hizmetinden yararlanırken ilgilerine yönelik olarak Egzersiz ve Spor Birimi’ne yönlendirmek, eğitim programlarını düzenlemesini sağlamak.
To Top