Sevgi Ferayi BAŞARAN
Hukuk Danışmanı
Mustafa ÖZDEMİR
Hukuk Danışmanı
Esin UYAR
Proje Birimi
İrem UYAR
İnsan Kaynakları ve Mali İşler Sorumlusu
Hakan CİRİT
Bilgi İşlem ve Teknik Sorumlu
Hüseyin KULAÇ
Servis Sorumlusu

Genel Hizmetler

Nurten ALTINTAŞ
Yardımcı Personel
Seçil ÖZKAN
Yardımcı Personel
To Top