Vizyon
Otizm Spektrum Bozukluğu alanında uluslararası ve ulusal düzeyde model alınan bir sivil toplum kuruluşu olmak, Türkiye’de her kentin Anadolu Otizm Vakfı modelini örnek alarak kendi vakıflarını kurması ve sonraki aşamada bir üst kurum olarak Anadolu Otizm Vakıfları Birliği’nin oluşturulması, bu birliğin daha sonra Anadolu Otizm Araştırmaları Enstitüsünü kurarak Türkiye’yi dünyada bu alanda örnek ve öncü seviyeye getirmektir

Misyon
Başta Otizm Spektrum Bozukluğu gösteren bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla;
EĞİTİM – ÖĞRETİM: Her yaştaki otistik bozukluk (otizm) gösteren bireylere ve ailelerine otistik bozukluk (otizm) alanındaki güncel ve etkililiği bilimsel araştırmalar ile desteklenmiş öğretim yöntem, strateji, model ve programları temelinde ev, kurum ve ev – kurum temelli öğretim sunmak, AR-GE ve BİLİMSEL ÇALIŞMALAR: Otistik bozukluk (otizm) alanında bilimsel AR-GE çalışmalarını yürütmek ve desteklemek (Örneğin: yurtiçi ve yurt dışı kaynaklar kullanarak projeler ve araştırmalar yürütmek, bilimsel yayınlar hazırlamak (Örneğin: dergi, bülten, kitap) ve toplantılar düzenlemek (Örneğin: Ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer)

TOPLUMSAL FARKINDALIK VE HİZMET: Otistik bozukluk (otizm) gösteren bireylerin ve ailelerinin toplumun her alanına aktif katılımını sağlamak amacıyla toplumsal farkındalık hizmetlerinde bulunmak (Örneğin: Broşürler, medya kullanımı ile farkındalık yaratma, tutum değişikliği sağlamak)

To Top