Otizm Spektrum Bozukluğu için ulaşılabilir çok sayıda davranışsal ve eğitimsel yöntem/terapi/tedavi bulunmaktadır. Belirli bir yöntemin / terapinin / tedavinin etkili olduğunu belirlemenin en iyi yolu yürütülmüş bilimsel araştırmalara bakmaktır.

Amerika’da bulunan iki merkez (Ulusal Otizm Merkezi-NAC, Ulusal Mesleki Gelişim Merkezi-NPDC), OSB’li bireylerin eğitiminde kullanılan etkili öğretim yöntemlerinin bilimsel kanıtlarının olup olmadığını, yapılan araştırmaları tarayarak incelemişlerdir. Bu inceleme sonucunda 2009 ve 2012 yıllarında ulusal standartları belirlemek üzere raporlar hazırlamışlardır. Bu raporlara bakıldığında Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerde kullanılan müdaheleleri kanıt temelli müdahaleler, yeni gelişen müdahaleler ve henüz etkili olduğuna ilişkin bilimsel kanıt bulunmayan müdahaleler olarak sınıflamak mümkündür. Aşağıdaki tabloda bu bilgilere yer verilmiştir.

To Top