El Ele Vereceğiz Otizmi Yeneceğiz!

Kamuya yararlı bir iyilik hareketi olan Anadolu Otizm Vakfımızın ilk örneğini oluşturacağı ve Türkiye’mizde bütün illerde yayılması ve yaşam boyu otizmle mücadele amacıyla “OTİZM KAMPÜSÜ” tesisinin yapılması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’in önerisi ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisindeki tüm partilerin ve üyelerinin oy birliğinde, dertte bir arada olma bilinciyle aldıkları kararla İzmir Güzelbahçe’deki İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 15 dönüm bir arsa, Anadolu Otizm Vakfına tahsis edilmiştir.

Ülkemizde ilk örnek olacak bu projede, geliştirilecek model, eğitim, günlük yaşam, izleme, arge metodu ve sağlayacağı tüm bilgiler otizm alanındaki benzer girişimlerde bulunacak sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere kar amacı gütmeyen tüm kurumlarla bedelsiz olarak paylaşılacaktır.

Projemizin amacı Sivil Toplum, Devlet ve Yerel Yönetimlerin bilimsel ve dayanışmacı sürdürülebilir iş birliğinin sağlanması için bir ilk örnek oluşturmaktır. Tam bu aşamada Anadolu Otizm Vakfımızın gönüllüsü olan Sayın Haluk Levent’in oluşturduğu iyilik hareketi Ahbap Platformu ile bir bağış kampanyası yürütülmesi ve böylelikle iki iyilik hareketinin kucaklaşması ile çok daha büyük bir etkiyle Anadolu’muzda yayılması hedeflenmiştir.

Otizm Spektrum Bozukluğu ve vakfımızla ilgili detaylı bilgi almak için www.anadoluotizm.org adresini ve sosyal medya hesaplarımızı inceleyebilir, her türlü soru ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Otizm Kampüsü Projesi

Otizm Kampüsünün, Otizm Eylem Planının uygulamasında pilot proje örneklerinden biri olarak çalışması öngörülmüştür. Ülke genelinde bir model olarak Otizm Kampüslerinin, Yerel Yönetimler, Merkezi Yönetimler ve Hayırseverler tarafından sağlanacak donanım imkânlarıyla yerel sivil toplum kuruluşlarının oluşturacağı işletmeler tarafından çalıştırılması veya teşvik edilen özel sektör girişimleriyle ve bağımsız denetim kurumları aracılığıyla devlet tarafından denetlenerek organize edilmesi önerilmektedir.

Otizm Kampüsünde yer alacak birimler ve hizmet alanları aşağıda gibidir.

null

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon

Otizm Temel Eğitimini esas alarak, 0-6 yaş aralığındaki öğrencilere hizmet verecektir.
null

Sosyal Hizmet

Her yaş grubundan otizmli bireye, ailelerine ve bakım sorumlularına hizmet verecektir.
null

Vaka Analizi

Otizmli bireylerle ilgili vakaların uzmanlar ve gönüllüler ile anında takip edilmesi amacıyla kurulacaktır.
null

İş Birliği ve Koordinasyon

Otizmle ilgili STK ve çatı örgütlerine yönelik kapasite yetiştirme ve paydaş işbirliklerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılacağı birimdir.
null

Bilgi Bankası ve Kütüphane

Otizm ile ilgili her türlü bilginin ve istatistiklerin oluşturup depolanacağı, kaynak üretmeye ve paylaşmaya yönelik birimdir.
null

Gezici Destek İrtibat Ofisi

Otizmli ve engelli bireylerin diş tedavilerine yön veren ve tarama gezileri yapan gezici destek birimi için irtibat ofisi kurulacaktır.
null

Eğitsel Değerlendirme ve Takip

Otizmli bireylerin eğitim seviyelerinin takibi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılıp kayıt altına alınacağı kontrol ve destek servisidir.
null

Sosyal Hizmetler

Otizmli bireyler ve ailelerine yönelik başta hukuk danışmanlığını olmak üzere ihtiyaç duydukları tüm sosyal hizmetler alanlarında destek almalarını sağlayacak olan birimdir.
null

Sürekli Eğitim

Alanda çalışan eğitimciler ve otizmli çocukları olan aileler için başta UDA olmak üzere bilimsel geçerliliği olan eğitim modellerinin uygulanacağı ve öğretileceği birimdir.
null

Günlük Yaşam, Sanatsal ve Sosyal Faaliyetler

Her yaş grubunda otizmli bireylere günlük yaşam becerileri, spor, müzik, drama, iş eğitimi vb. aktivite alanlarında kendilerini geliştirmeleri ve vakit geçirmelerini sağlayacak kompleksleri içeren birimdir.
null

El Ele Cafe

Gaziemir Optimum ’da bulunan ve vakfımız ile Rönesans Holding’in iş birliği ile hayata geçirilmiş olan El Ele Cafe’de temel otizm eğitimini tamamlamış 16 yaş ve üzeri otizmli gençlere staj ve çalışma imkânı sağlanmakta, kafenin gelirleri burs fonuna aktarılmaktadır. Uluslararası alanda en iyi AVM sosyal sorumluluk projesi dalında ödül de kazanan bu projenin bir örneği de Otizm Kampüsünde kurulacaktır.
To Top