Anadolu Otizm Vakfı’nın kuruluş fikri ve çalışmaları Nüvit UYAR ve Ayşe Yeşim UYAR tarafından 2009 yılında başlatıldı. Vakıf 22 Şubat 2012 tarihinde İzmir’de toplumumuzun her kesiminden duyarlı ve hayırsever 77 insanın engelsiz ve çağdaş Türkiye ideali için birlik, beraberlik, hoşgörü, kardeşlik, şeffaflık ve tarafsızlık içinde  bir araya gelmesi ile Anadolu Otizm Vakfı adını alarak kuruldu. 27/06/2013 tarihinde büyük bağışçısı Rıfat GEYDİRİCİ’yi onurlandırarak; Anadolu Otizm Eğitim ve Mücadele Geydirici Vakfı adını aldı. 05 Mart 2016 tarihindeki 5. genel kurulunda yeni gönüllülerin katılımıyla mütevelli üye sayısı 280’i geçti.

Anadolu insanının kadim geleneği imece ruhu, hayırseverlik ve zor günde bir olma kültürü vakfımızı hayal ederken inancımızın dayanak noktalarıydı. Yapılması gerekeni ve doğru yolu oluştururken toplumumuzun her kesiminin ortak enerjisini sağlamalı ve kolaylıkla bir araya gelinebilecek bir yol haritasında birleşmeliydik. Bilimin yolunda ve inancın gücüyle başarabilirdik.

Yola çıkarken projelerimizi anlattığımız  ve sorunların farkında olan  istisnasız herkes mütevelli veya gönüllü olarak aramıza katıldı. Sivil toplumun enerjisi ve devletimizin gücünün vakıf vicdan ve inancında birleşeceği; yol göstericisi bilim olan, öncelikle ülkemize sonra dünyaya örnek olan bir kurum yaratmak hayalimizdi. Bu inançla başladığımız yolda hep birlikte başaracağız.

Otizmle başlayarak tüm engelli ve geriatri sorunlarıyla mücadele ve  kılavuzluk etmeyi amaçlayan vakfımız yurdumuzun her köşesinden ve her kesiminden insanını kucaklayarak yayılacak ve Anadolu kültürümüzün en değerli ve çağdaş kurumlarından olacaktır.

logo

To Top